Leefbaarheidsfonds

Geld voor uw initiatief

We hechten veel waarde aan initiatieven die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. Thuis in Kostverloren biedt buurtbewoners en in de buurt actieve instellingen de mogelijkheid om ideeën die de leefbaarheid in Kostverloren stimuleren ook echt te realiseren. Nijestee doneert jaarlijks een bedrag van € 10.000 aan het fonds. Ook uw initiatief kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Thuis in Kostverloren.

Andere leefbaarheidsfondsen

In de Oosterparkwijk is in juni 2005 het Annie Takfonds opgericht. Het fonds is erg succesvol. Er zijn al een fiks aantal projecten gerealiseerd. Voorbeelden van projecten kunt u vinden op de website van het Annie Takfonds. Drie jaar later, in 2008, is het fonds WijertWensen opgericht. Ook De Oosterpoortbuurt kent sinds 2009 een leefbaarheidsfonds: De Komeet.

Aan welke initiatieven moet u denken?

Het gaat om plannen, ideeën of initiatieven van bewoners of van organisaties. Deze plannen moeten als doel hebben om een impuls te geven aan het leefklimaat, de veiligheid, de sociale samenhang, de saamhorigheid, kortom de leefbaarheid van Kostverloren.

De kracht van Thuis in Kostverloren

De aanvraagprocedures bij andere fondsen nemen vaak veel tijd in beslag. Bij Thuis in Kostverloren is dit anders. U laat ons weten wat u wilt doen en hoeveel geld daarvoor nodig is en het bestuur beoordeelt uw aanvraag onmiddellijk. Wilt uw weten aan welke voorwaarden een project moet voldoen, klik dan hier.