top of page

Streetdance

Sinds september 2017 worden er gratis proeflessen ‘streetdance’ aangeboden in het Kostverlorenkwartier. Het idee hierachter is om meer vaste jeugdactiviteiten in Kostverloren te organiseren, voor de jeugd van 7 tot 12 jaar.

Voor deze lessen is Monique Wolters aangetrokken, een zeer ervaren streetdance docente die met veel enthousiasme twee groepen streetdance begeleidt op de woensdagmiddag.

Met dank aan de stichting Van Ostade en het fonds Thuis in Kostverloren (TIK) zijn deze lessen tot nu toe financieel mogelijk gemaakt. Op dit moment heeft iedere groep ongeveer 7 de

elnemers. Het maximum aantal meisjes is 10 per groep.


bottom of page