top of page

Leefbaarheid in de buurt

Geld voor eigen initiatief
We hechten veel waarde aan initiatieven die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. Thuis in Kostverloren biedt buurtbewoners en actieve instellingen in de buurt de mogelijkheid om ideeën die de leefbaarheid in Kostverloren stimuleren ook echt te realiseren. De Gemeente Groningen doneert jaarlijks een bedrag van

€ 5.000,- aan de stichting. Ook jullie initiatief kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Thuis in Kostverloren.

Aan welke initiatieven moet je denken?
Het gaat om plannen, ideeën of initiatieven van bewoners of van organisaties. Deze plannen moeten als doel hebben om een impuls te geven aan het leefklimaat, de veiligheid, de sociale samenhang, de saamhorigheid, kortom de leefbaarheid van Kostverloren.

De kracht van Thuis in Kostverloren
De aanvraagprocedures bij andere fondsen nemen vaak veel tijd in beslag. Bij Thuis in Kostverloren is dit anders. Laat ons weten wat je wilt doen en hoeveel geld daarvoor nodig is en het bestuur beoordeelt jullie aanvraag onmiddellijk.

 

Wilt je weten aan welke voorwaarden een activiteit moet voldoen, klik dan hier.

bottom of page